کلیه شماره حساب ها به نام “ رضاحسنی ” می باشد.

شماره حساب
9681,700,2451318,1
شماره کارت
6219-8610-2999-1618
شماره حساب
5199431707
شماره کارت
6104-3378-0830-7878
شماره حساب
693824698
شماره کارت
6037-7012-0331-3041
شماره حساب
510.3584911.2
شماره کارت
5041-7210-2366-2639

لطفا پس از واریز وجه سرویس خود به شماره حساب یا کارت هایی که بالا گفته شده، اطلاعات واریز رو را از طریق تیکت برای ما بفرسیتد.

پس از بررسی اطلاعات واریزی توسط بخش مربوطه، سرویس فعال خواهد شد